Sunday, 7 January 2007

überseksuel ― now we're a category

English definition below the Danish 'original'

betegner den 'nye' mand, som hverken er metroseksuel (som kopierer livsstilen blandt homoseksuelle i storbyerne) eller retroseksuel (som stræber efter de gamle kønsroller), men er politisk bevidst, står ved sin maskulinitet og opfatter kvinden som en ligeværdig partner. Første led, über, er tysk og betyder 'over'.
Hvem Hvad Hvor 2007 ― Arne Hamburger og Gitte Hou Olsen: »Sprogfornyere« (s. 363)

übersexual: The 'new' man who is neither metrosexual (i.e. who copies the lifestyle of the big cities' homosexuals) or retrosexual (who looks to the old gender roles), but who is politically aware, stands by his masculinity and considers the woman as an equal partner. The first part über is German and means 'over'.
my own translation

No comments: