Thursday, 19 February 2004

Zitat (kölsch, deutsch, türkisch)

Nä, dat kann wirklich keine Zofall sinn,
dat sich „Dichter un Denker
su erschreckend jood reimt — immer noch —
op „Richter un Henker“.

Nein, das kann wirklich kein Zufall sein,
dass sich „Dichter und Denker
so erschreckend gut reimt — immer noch —
auf „Richter und Henker“.

Belki söylemnesi gereken şey şu ki: „Dichter und Denker
Yazarların ve düşünürlerin daha halen „Richter und Henker
hakim ve cellatlara çok benzedikleri.

Aus dem BAP-Song 'Almanya'

Wednesday, 18 February 2004

PDF: Unfit for Human Consumption

View the article

Dear Bjørn,

Thanks for asking. Unfortunately, we kindly ask that you do not place our copyrighted material on your website, but you are most welcomed to link to the article.

Best regards,

Luice Hwang
Nielsen Norman Group

Wednesday, 4 February 2004

LesBar — Eine ganze Stadt nur für Bücher

View this article in English

In Südkorea steht die einzige Buchstadt der Welt, die Paju Book City. Seung Hyun Moon vom koreanischen Verlegerverband stellt dieses einzigartige Wirtschafts- und Kulturprojekt vor.

Die Buchstadt wurde als Modell einer Branchenstadt von einer Kooperative koreanischer Verlage als Antwort auf die hoch technologisierte Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts entworfen und mit Unterstützung der koreanischen Regierung ins Leben gerufen.

Synergien entlang der Freiheitsstraße

Wenn man die "Jayuro" (Freiheitsstraße) entlang von Seoul aus in Richtung Norden fährt, gelangt man nach rund dreißig Kilometern zur Paju Book City. Die Buchstadt wurde nach dem Bau der Straße am Rande eines frei liegenden Geländes errichtet. Die "Freiheitsstraße", an der Paju liegt, könnte bei einer Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea mit der Straße verknüpft werden, die in die nordkoreanische Hauptstadt Pyöngyang führt.

Das außerordentliche Buchstadt-Projekt wurde im Jahre 1989 ins Leben gerufen. Die erste Bauphase wurde im September 2003 abgeschlossen. Bisher haben sich etwa vierzig Firmen in der Buchstadt niedergelassen. Sie gehören der Paju-Book-City-Kooperative an, die insgesamt 193 Mitglieder zählt. Eine zweite Bauphase der Paju Book City ist vom Januar 2005 bis Dezember 2008 geplant.

Ziel der Betreiber ist es, dass sich in Paju langfristig einige Hundert buchbezogene Firmen ansiedeln und der gesamte Prozess — die Planung, Produktion und Rezeption — von Büchern, Kultur und Information an einem Ort versammelt stattfindet. Laut Bebauungsplan wird sich die Book City nach Abschluss aller Bauarbeiten auf einer Fläche von 150 Hektar und einer Länge von 4,5 Kilometer erstrecken.

Weil in der Book City nicht nur Verlage sondern auch Druckereien und Logistikfirmen ansässig sind, ist ein großer Synergie-Effekt zu erwarten, der sicherlich zu weiterem Wachstum der koreanischen Verlagsindustrie beitragen wird. Man rechnet u.a. damit, dass sich die Produktions- und Logistikkosten um 33 Prozent (1,3 Millionen Euro) reduzieren werden. Darüber hinaus will die Buchstadt zu einer kulturellen Attraktion in dem ehemaligen Militärgebiet und zu einem internationalen Ausstellungs- und Konferenzort werden.

Wegen ihrer Lage zwischen Seoul und Pyöngyang könnte ihr im Falle der Wiedervereinigung Koreas eine weitere Bedeutung zukommen: Sie könnte die Rolle einer kulturellen Brücke zwischen beiden Teilen eines wiedervereinigten Korea spielen.

Paju, eine ehemalige Militärstadt in der Nähe der Grenze mit Nordkorea, versucht seit den 1990er Jahren sein graues Image abzuwerfen und sich zu einer Kulturstadt weiter zu entwickeln. Dieses Bestreben traf auf die Ambitionen der koreanischen Verleger, einen weltweit einzigartigen Buchindustriekomplex zu gründen. Seinen Erfolg sichern die finanzielle und administrative Unterstützung der Stadt Paju und der koreanischen Regierung.

von Seung Hyun Moon
Manager für Internationale Kooperationen im Koreanischen Verlegerverband


Quelle: Frankfurter Buchmesse Newsletter

Sunday, 1 February 2004

Skan og sjusk — om genudgivelser i Danmark

Kære fru Erichsen [produktionskoordinator Belinda Erichsen, Borgens Forlag]

For nylig anskaffede jeg Benny Andersens Samlede Noveller, som er udgivet på Deres forlag.

Det litterære indhold er jo ren nydelse, men desværre skæmmes læsningen af teknisk sjusk. Det lader nemlig til, at teksterne er skannet, men uden at være blevet (ordentligt) læst igennem bagefter!

Det betyder, at der gang på gang er 'tryk'fejl, hvoraf de mest gennemgående er, at h'er er blevet til b'er, l'er er blevet til I'er, og å'er er blevet til a'er.

Især sidstnævnte fejl optræder så hyppigt, at det forstyrrer læsningen meget. Irriterende, når Benny Andersens rytme, intense sprog og bemærkelsesværdige ordvalg skæmmes af den form for sjusk. Så vidt jeg husker lider især 'Tykke-Olsen m.fl.'-delen under denne mangel.

Desværre er det i de seneste år nærmest blevet kutyme ved genudgivelser af danske bøger fra før it-alderen, at der skannes uden ordentlig korrektur inden trykningen.

Det værste eksempel, jeg har mødt, er den ellers geniale kultroman 'Fodboldenglen' genudgivet af Superpocket, hvor ord indimellem blev til uforståelig nonsens. Superpocket reagerede i øvrigt aldrig på min henvendelse desangående... hvilket også er kutyme i den danske forlagsverden.

Skræmmeeksemplet par excellence er Politikens Forlag, som er førende i Danmark inden for faglitteratur. Forunderligt nok, idet de af forlagets bøger, jeg kender, er fyldt med ikke mindst faktuelle fejl. Men svarer de på henvendelser?...

Tak for Deres opmærksomhed —
De bedste hilsener
Bjørn Clasen

(Dette brev er lagt på Nettet på clasen.blogspot.com — jeg ser frem til at tilføje Deres svar.)

Svar fra Borgens Forlag:
Kære Bjørn Clasen

Tak for Deres mail vedr. scanningsfejl i Benny Andersens Samlede Noveller.

Vi beklager meget. Det er en flov affære. For det første havde vi en aftale med firmaet, som har scannet de oprindelige udgaver, om at foretage en 1. korrekturlæsning, hvilket vi opdagede i vores egen korrekturlæsning ikke var blevet gjort.

Her fandt vi mange fejl som blev dog blev rettet inden tryk. Men vi var åbenbart ikke omhyggelige nok, for efterfølgende har vi fundet og er blevet gjort opmærksom på mange flere oplagte scanningsfejl.

Disse er blevet rettet i det oplag som er på gaden nu, og hvis De vil have den ulejlighed at sende mig Deres adresse, vil jeg sørge for at et nyt eksemplar bliver tilsendt Dem.

Undskyld ulejligheden og med venlig hilsen
Dennis Støvring
Produktionschef

Den danske grundlov er udemokratisk

Efter otte år i udlandet er jeg blevet grundigt træt af den typisk danske holdning at alle politiske onder stammer fra Frankrig og bliver forsøgt indført i Danmark via EU.

At Chirac er dum og arrogant, skal jeg ikke modsige. Han er imidlertid VALGT af et flertal af de tossede franskmænd, endda genvalgt i 2002. Og at den franske prinsgemal har en skrue løs, er jo fordi han er en fransk aristokrat og dermed ikke kan finde sig til rette i kongehusets hakkeorden. Han er imidlertid VALGT, nemlig af denne her bedårende dronning som ellers ikke kan fejle i noget som helst.

Nu er der opstået et ramaskrig i Danmark fordi et komplot bestående af paven og de alt for katolske stater i EU vil have indført en henvisning — ja, blot en HENVISNING — til Europas "kristne værdier" (ikke "katolske") i den europæiske forfatning. Det er selvfølgelig ikke gået op for nogen at Frankrig faktisk er imod en sådan henvisning. For i Frankrig er kirke og stat strengt adskilt siden 1905, og religionsfrihed fik man 60 år tidligere end i Danmark. Danmark har derimod stadig en statskirke, og den uvalgte monark er tvungent medlem af den.

Kig engang på de første seks paragraffer af Danmarks Riges Grundlov (vedlagt). Og forestil jer reaktionen i Danmark hvis der med de nødvendige ændringer var tale om udkastet til EU's forfatning:

§ 2: "Regeringsformen er indskænket-monarkisk. Formandsmagten nedarves til mænd og kvinder ..."
Jaså: EU er et monarki (den klassiske modsætning til demokrati). Formandens (præsidentens) duelighed vil man ikke længere behøve at bekymre sig om, blot skal man finde et passende dynasti.

§ 4: "Den romersk-katolske kirke [flertallets kirke] er den europæiske folkekirke og understøttes som sådan af EU."
Godt, så skal vi bare indføre og betale en kirkekommissær som kan tage sig af at udnævne og aflønne tjenestemandsansatte katolske EU-præster og -biskopper såvel som vedligeholdelsen af EU's katolske kirker.

§ 6: "EU's formand (præsident) skal høre til den romersk-katolske kirke."
Ja, denne indskrænkede monark kan jo ikke løbe rundt og være hedning eller noget så mærkeligt som protestant eller (Gud forbyde det!) muslim ....

Men Danmark føler sig jo som forbillede for hele verden med hensyn til demokrati og menneskerettigheder. Og alle danskere — måske bortset fra nogle republikanske tørvetrillere — elsker jo vores superdygtige dronning. Dette til trods for at hun ikke kan holde en tale uden at snuble over ordene, er storryger og derfor har misfarvede tænder — og har været så tåbelig at hjemtage dette uhyre som ikke engang kan tale dansk uden accent. Ja, vi er heldige: Folkekirken er jo så DANSK, dvs. fredelig og hellig, og dronningen så ... ELSKET, trods sine små fejl.

Men hvad hvis vi en dag får en uduelig monark, en person som render rundt og spiller åndssvag og sætter Danmark i miskredit? Og hvis denne monark samtidig tager grundlovens § 3 alvorligt: "Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen"? Så ville danskerne måske ikke længere være så glade for deres "demokrati".

Jeg vil gerne minde om at flertallet af Danmarks konger faktisk har været uduelige. Hvis dette ikke havde været tilfældet, havde Danmark nok ikke tabt stort set alle krige som det har deltaget i og ofte selv begyndt. Det gamle danske kerneland, Skåne, kunne med en bedre regering stadig have været dansk. Og Norge kunne have været en hel del større (Bohuslän mv.). Alt dette skete selvfølgelig før man fra udlandet — Schweiz, USA, Frankrig — havde indført det moderne demokrati og på baggrund af to franske filosoffers tanker havde skrevet en forfatning i 1849 ...

I Danmark er man pragmatisk indstillet og håner den franske revolutions slagord: "frihed, lighed, broderskab". "Jamen der er jo ikke lighed og slet ikke solidaritet i Frankrig!" Hvis idealer ikke genfindes helt konkret i et stort og komplekst samfund med flere stammer end blot én, som i Danmark, ja så er de simpelt hen latterlige. Så hellere ingen idealer have, som i Danmark, og ingen ideer til EU, kun modstand. Resultatet er en udemokratisk, men pragmatisk, forfatning — som endda tragikomisk modsiger sig selv i § 83: "Enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet." (Husk dén, Margrethe!)

Et endnu sørgeligere resultat er den evindelige modstand mod alt som kommer fra "Bruxelles". De to drivkrafter i EU, Frankrig og Tyskland, kan man kun se på med mistro, for der kommer altid noget ud af det som man må have et forbehold over for. Dette har jeg netop endnu en gang følt helt kontant efter mit julebesøg i kongeriget: det sædvanlige kæmpetab pga. dårlige vekselkurser og bankafgifter, fordi et flertal af danskerne synes det er noget så smart at beholde denne kronevaluta hvis historie jo går helt tilbage til ... 1875. (Den i 1999 afskaffede franske franc blev indført i 1360).

Havde Danmark været drivkraften i EU — noget helt udansk at tænke på — ville vi hvert år have haft et vældigt interessant topmøde med to yderst vigtige sager på dagsordenen: flæskepriser og torskekvoter!

af Lars Aggerbeck