Sunday, 1 February 2004

Den danske grundlov er udemokratisk

Efter otte år i udlandet er jeg blevet grundigt træt af den typisk danske holdning at alle politiske onder stammer fra Frankrig og bliver forsøgt indført i Danmark via EU.

At Chirac er dum og arrogant, skal jeg ikke modsige. Han er imidlertid VALGT af et flertal af de tossede franskmænd, endda genvalgt i 2002. Og at den franske prinsgemal har en skrue løs, er jo fordi han er en fransk aristokrat og dermed ikke kan finde sig til rette i kongehusets hakkeorden. Han er imidlertid VALGT, nemlig af denne her bedårende dronning som ellers ikke kan fejle i noget som helst.

Nu er der opstået et ramaskrig i Danmark fordi et komplot bestående af paven og de alt for katolske stater i EU vil have indført en henvisning — ja, blot en HENVISNING — til Europas "kristne værdier" (ikke "katolske") i den europæiske forfatning. Det er selvfølgelig ikke gået op for nogen at Frankrig faktisk er imod en sådan henvisning. For i Frankrig er kirke og stat strengt adskilt siden 1905, og religionsfrihed fik man 60 år tidligere end i Danmark. Danmark har derimod stadig en statskirke, og den uvalgte monark er tvungent medlem af den.

Kig engang på de første seks paragraffer af Danmarks Riges Grundlov (vedlagt). Og forestil jer reaktionen i Danmark hvis der med de nødvendige ændringer var tale om udkastet til EU's forfatning:

§ 2: "Regeringsformen er indskænket-monarkisk. Formandsmagten nedarves til mænd og kvinder ..."
Jaså: EU er et monarki (den klassiske modsætning til demokrati). Formandens (præsidentens) duelighed vil man ikke længere behøve at bekymre sig om, blot skal man finde et passende dynasti.

§ 4: "Den romersk-katolske kirke [flertallets kirke] er den europæiske folkekirke og understøttes som sådan af EU."
Godt, så skal vi bare indføre og betale en kirkekommissær som kan tage sig af at udnævne og aflønne tjenestemandsansatte katolske EU-præster og -biskopper såvel som vedligeholdelsen af EU's katolske kirker.

§ 6: "EU's formand (præsident) skal høre til den romersk-katolske kirke."
Ja, denne indskrænkede monark kan jo ikke løbe rundt og være hedning eller noget så mærkeligt som protestant eller (Gud forbyde det!) muslim ....

Men Danmark føler sig jo som forbillede for hele verden med hensyn til demokrati og menneskerettigheder. Og alle danskere — måske bortset fra nogle republikanske tørvetrillere — elsker jo vores superdygtige dronning. Dette til trods for at hun ikke kan holde en tale uden at snuble over ordene, er storryger og derfor har misfarvede tænder — og har været så tåbelig at hjemtage dette uhyre som ikke engang kan tale dansk uden accent. Ja, vi er heldige: Folkekirken er jo så DANSK, dvs. fredelig og hellig, og dronningen så ... ELSKET, trods sine små fejl.

Men hvad hvis vi en dag får en uduelig monark, en person som render rundt og spiller åndssvag og sætter Danmark i miskredit? Og hvis denne monark samtidig tager grundlovens § 3 alvorligt: "Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen"? Så ville danskerne måske ikke længere være så glade for deres "demokrati".

Jeg vil gerne minde om at flertallet af Danmarks konger faktisk har været uduelige. Hvis dette ikke havde været tilfældet, havde Danmark nok ikke tabt stort set alle krige som det har deltaget i og ofte selv begyndt. Det gamle danske kerneland, Skåne, kunne med en bedre regering stadig have været dansk. Og Norge kunne have været en hel del større (Bohuslän mv.). Alt dette skete selvfølgelig før man fra udlandet — Schweiz, USA, Frankrig — havde indført det moderne demokrati og på baggrund af to franske filosoffers tanker havde skrevet en forfatning i 1849 ...

I Danmark er man pragmatisk indstillet og håner den franske revolutions slagord: "frihed, lighed, broderskab". "Jamen der er jo ikke lighed og slet ikke solidaritet i Frankrig!" Hvis idealer ikke genfindes helt konkret i et stort og komplekst samfund med flere stammer end blot én, som i Danmark, ja så er de simpelt hen latterlige. Så hellere ingen idealer have, som i Danmark, og ingen ideer til EU, kun modstand. Resultatet er en udemokratisk, men pragmatisk, forfatning — som endda tragikomisk modsiger sig selv i § 83: "Enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet." (Husk dén, Margrethe!)

Et endnu sørgeligere resultat er den evindelige modstand mod alt som kommer fra "Bruxelles". De to drivkrafter i EU, Frankrig og Tyskland, kan man kun se på med mistro, for der kommer altid noget ud af det som man må have et forbehold over for. Dette har jeg netop endnu en gang følt helt kontant efter mit julebesøg i kongeriget: det sædvanlige kæmpetab pga. dårlige vekselkurser og bankafgifter, fordi et flertal af danskerne synes det er noget så smart at beholde denne kronevaluta hvis historie jo går helt tilbage til ... 1875. (Den i 1999 afskaffede franske franc blev indført i 1360).

Havde Danmark været drivkraften i EU — noget helt udansk at tænke på — ville vi hvert år have haft et vældigt interessant topmøde med to yderst vigtige sager på dagsordenen: flæskepriser og torskekvoter!

af Lars Aggerbeck

No comments: