Sunday, 1 February 2004

Skan og sjusk — om genudgivelser i Danmark

Kære fru Erichsen [produktionskoordinator Belinda Erichsen, Borgens Forlag]

For nylig anskaffede jeg Benny Andersens Samlede Noveller, som er udgivet på Deres forlag.

Det litterære indhold er jo ren nydelse, men desværre skæmmes læsningen af teknisk sjusk. Det lader nemlig til, at teksterne er skannet, men uden at være blevet (ordentligt) læst igennem bagefter!

Det betyder, at der gang på gang er 'tryk'fejl, hvoraf de mest gennemgående er, at h'er er blevet til b'er, l'er er blevet til I'er, og å'er er blevet til a'er.

Især sidstnævnte fejl optræder så hyppigt, at det forstyrrer læsningen meget. Irriterende, når Benny Andersens rytme, intense sprog og bemærkelsesværdige ordvalg skæmmes af den form for sjusk. Så vidt jeg husker lider især 'Tykke-Olsen m.fl.'-delen under denne mangel.

Desværre er det i de seneste år nærmest blevet kutyme ved genudgivelser af danske bøger fra før it-alderen, at der skannes uden ordentlig korrektur inden trykningen.

Det værste eksempel, jeg har mødt, er den ellers geniale kultroman 'Fodboldenglen' genudgivet af Superpocket, hvor ord indimellem blev til uforståelig nonsens. Superpocket reagerede i øvrigt aldrig på min henvendelse desangående... hvilket også er kutyme i den danske forlagsverden.

Skræmmeeksemplet par excellence er Politikens Forlag, som er førende i Danmark inden for faglitteratur. Forunderligt nok, idet de af forlagets bøger, jeg kender, er fyldt med ikke mindst faktuelle fejl. Men svarer de på henvendelser?...

Tak for Deres opmærksomhed —
De bedste hilsener
Bjørn Clasen

(Dette brev er lagt på Nettet på clasen.blogspot.com — jeg ser frem til at tilføje Deres svar.)

Svar fra Borgens Forlag:
Kære Bjørn Clasen

Tak for Deres mail vedr. scanningsfejl i Benny Andersens Samlede Noveller.

Vi beklager meget. Det er en flov affære. For det første havde vi en aftale med firmaet, som har scannet de oprindelige udgaver, om at foretage en 1. korrekturlæsning, hvilket vi opdagede i vores egen korrekturlæsning ikke var blevet gjort.

Her fandt vi mange fejl som blev dog blev rettet inden tryk. Men vi var åbenbart ikke omhyggelige nok, for efterfølgende har vi fundet og er blevet gjort opmærksom på mange flere oplagte scanningsfejl.

Disse er blevet rettet i det oplag som er på gaden nu, og hvis De vil have den ulejlighed at sende mig Deres adresse, vil jeg sørge for at et nyt eksemplar bliver tilsendt Dem.

Undskyld ulejligheden og med venlig hilsen
Dennis Støvring
Produktionschef

No comments: