Tuesday, 30 August 2011

Emil Aarestrup

Aarestrups digte er noget af det smukkeste, der nogensinde er skabt på dansk.
Her et — yderst beskedent — udvalg. Begyndende med mit yndlingsdigt.


“Til En Veninde”

Der er en Trolddom paa din Læbe,
Der er en Afgrund i dit Blik,
Der er i Lyden af din Stemme
En Drøms ætheriske Musik.

Der er en Klarhed paa din Pande,
Der er et Mørke i dit Haar,
Der er en Strøm af Blomsteraande
Omkring dig, hvor du staaer og gaaer.

Der er en Skat af evig Viisdom
I Smilehullet paa din Kind,
Der er en Brønd, en Sundhedskilde
For alle Hjerter, i dit Sind.

Der er en Verden i dit Indre,
En sværmerisk, chaotisk Vaar —
Som jeg umulig kan forglemme,
Som jeg tilbeder og forstaaer.

“Omvendelse”

Der var en Tid, jeg troede ei paa Gud,
Og havde intet Haab om Evighed;
Tilintetgjørelsens uhyre Ro
Var mine mørke Tankers Ideal.
Men siden jeg har følt en Lidenskab
Som den, jeg nu besjæles af:
Har jeg begyndt at troe, der er en Gud,
Og har det Haab, der er en Evighed.

fjerde og sidste strofe af “Fortvivlelse”

Jeg vælter mig i mine Flammer
Og har det — saavidt — ganske godt:
Jeg har endnu min gamle Latter,
Min Djævlefrækhed, og min Spot.

Monday, 29 August 2011

Interessante bydemåder

Dansk har masser af sjovtlydende eller i deres betydning groteske bydemåder at …øh …byde på. Her et beskedent udvalg.

a!
begejstr!
boltr!
hindr!
kims!
kludr!
krydr!
lid!
opfordr!
polstr!
pøns!
studs!
sult!
tørst!
undr!
vejr!
voks!

Friday, 26 August 2011

Fra dengang, det hed “edb”

Sjov læsning fra 1988 om almindelig omgang med Piccolinen, såfremt Partneren er tændt.


(Klik på et billede for at se det større.)


Thursday, 25 August 2011

FC Cologne, We Stand By You

The FC Cologne anthem in English — ©2011 Bjørn Clasen
Translated from the ‘kölsch’ version — Melody: ‘The Bonnie Banks O’ Loch Lomond’

Birmingham, Milton Keynes, Edinburgh and London Town
Everywhere, you’ll find FC supporters
In Sydney, New York, Brighton, Cardiff and in Cork
Everywhere, there are FC supporters

Yesterday and today, whether joy or sometimes pain
It’s the feeling that makes FC Kölle
Forward or back, each new game brings us new luck
That’s the feeling that makes FC Kölle

We swear to you on our honour and pride
FC Cologne, we stand by you
And we’ll go with you on each rollercoaster ride
We will always support FC Kölle

The old and the young, the poor and the rich
Together we are strong, FC Kölle
Through thick and through thin, through the fire, everywhere
Together we stand, FC Kölle

We swear to you on our honour and pride
FC Cologne, we stand by you
And we’ll go with you on each rollercoaster ride
We will always support FC Kölle

We swear to you on our honour and pride
FC Cologne, we stand by you
And we’ll go with you on each rollercoaster ride
We will always support FC Kölle

Wednesday, 24 August 2011

Vi Er Med Dig, FC Kölle

1. FC Kölns fanhymne på dansk — ©2011 Bjørn Clasen
Oversat fra den “kölsche” udgave — Melodi: ‘The Bonnie Banks O’ Loch Lomond’

Odense, København, Aalborg, Århus, Aabenraa
Overalt er der fans af FC Kölle
I Tórshavn og Nuuk, på Bornholm og i Hobro
Overalt er der fans af FC Kölle

I går og i dag, om det går frem eller tilbag’
Er det følelsen af FC Kölle
Om op eller ned, lykkebringer er vor ged
Det er følelsen af FC Kölle

Stolthed og ære, det sværger vi på
Vi er med dig, FC Kölle
Og vi følger dig gennem ild hvis det ska’ vær’
Vi vil altid vær’ dig tro, FC Kölle

Gammel som ung, og fattig som rig
Sammen er vi stærkest, FC Kölle
Hvor end det går hen, gennem tykt og gennem tyndt
Er det sammen vi er bedst, FC Kölle

Stolthed og ære, det sværger vi på
Vi er med dig, FC Kölle
Og vi følger dig gennem ild hvis det ska’ vær’
Vi vil altid vær’ dig tro, FC Kölle

Stolthed og ære, det sværger vi på
Vi er med dig, FC Kölle
Og vi følger dig gennem ild hvis det ska’ vær’
Vi vil altid vær’ dig tro, FC Kölle

Tuesday, 23 August 2011

Dans Toute Éternité, FC Kölle

L’hymne de FC Cologne en français — ©2011 Bjørn Clasen
Traduit de la version «kölsch» — Mélodie: ‘The Bonnie Banks O’ Loch Lomond’

Saint-Étienne, Nice et Cannes, à Paris, Caen et Lyon
Supporteurs du FC, y en a partout
Genève et Bruxelles, et à l’île de Réunion
On en trouve qui supportent FC Kölle

La joie et les larmes, au passé comme au futur
L’émotion est en toi, FC Kölle
Des hauts et des bas, chaque défi est une chance
C’est bien ça, l’émotion FC Kölle

Nous te jurons sur l’honneur d’être fidèle
De te soutenir, FC Kölle
Et nous y tenons, même de traverser le feu
Dans toute éternité, FC Kölle

Jeunes ou âgés, les pauvres comme les riches
Unis, nous sommes forts, FC Kölle
Obstacles et défis, peu importe où tu nous mènes
Nous tenons tous ensemble, FC Kölle

Nous te jurons sur l'honneur d'être fidèle
De te soutenir, FC Kölle
Et nous y tenons, même de traverser le feu
Dans toute éternité, FC Kölle

Nous te jurons sur l'honneur d'être fidèle
De te soutenir, FC Kölle
Et nous y tenons, même de traverser le feu
Dans toute éternité, FC Kölle

Monday, 22 August 2011

Sprogblomster fra korrekturlæsning

Ku’ jeg lige få dén en gang til?
Fagsprog kan være totalt uforståeligt for os almindelige jordiske. Fx nævner en særberetning fra 1998, at »EFSR og SPD for M1 blev endelig vedtaget i sommeren 1994 og EFSR og SPD for M2 i december 1994. Efterfølgende måtte man konkretisere EFSR gennem vedtagelsen af OP, globaltilskud og bestemte projekter.« Konkretiseres? Ja, det er lige ordet!

På den anden side kan forfatteren også undervurdere læserens intellekt. Hvor mange mon hopper på følgende fodnote: (4) Se fodnote 4.«? De, der gør, kommer i hvert fald aldrig videre med teksten i den pågældende beslutning.

Ordforbistring
Det sker meget tit, at det kompakte sprog i retsakter åbner mulighed for komiske misforståelser. I en retsakt om veterinærlægemidler omtales »æglæggende fugle, malkedyr eller honningbier«; jeg har ellers lært, at både køer og geder føder levende unger, men der er muligvis hér tale om genetisk ændrede arter.

Den seksuelle frigørelse må siges at være slået igennem, når en institution »i sin personalepolitik [går] ind for lige muligheder for kvinder og mænd i alle stillinger

Til gengæld tyder følgende på diskrimination af det ellers såkaldt stærke køn: »Tekniske specifikationer og detaljerede tegninger for Hybrid III, der svarer til de vigtigste mål på en amerikansk mandsperson, som repræsenterer 50 %-fraktilen, samt specifikationerne for dens justering med henblik på denne prøve, beror hos De Forenede Nationers generalsekretær og kan på anmodning besigtiges på sekretariatet for Den Økonomiske Kommission for Europa, Palais des Nations, Genève, Schweiz.«

I ekstreme tilfælde lader det endda til, at retsakter paradoksalt nok opfordrer til ulovligheder. En retsakt bærer således titlen »Direktiv om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej«. Ikke overraskende, at spøgelsesbilister er så frygtet.

Etikken kan synes noget mangelfuld i følgende titel: »Sammenlignende vurdering af de i dag anvendte socialpolitiske løsninger og de forskellige aktørers rolle med hensyn til udviklingen i socialudstødelsesformer og -processer i Europa«.

Endnu mere forargeligt lyder det, når der indkaldes forslag til »Initiativet »Vold i skolen««! Mon det er princippet om omvendt psykologi, der her søges taget i brug?

Typografi
Ind imellem er der problemer med de græske bogstaver. Således er den græsksprogede af de 11 overskrifter på en oversigt over udvælgelsesprøver angivet som »ÄÉÁÃÙÍÓÌÏÉ«. Jeg troede ellers, de også havde konsonanter på græsk.

Undersættelser
at bekæfte = at tilsmudse højlydt
at fremslægge = at slække på noget på forhånd. Fx at fremslægge yderligere beviser = at slække på bevisbyrden på forhånd
fuldtud = fænomenet, når alkoholikeres næser bliver rødsprængte
gæld-ende = når hele ens gæld er betalt
hoveproduktion = skomageri, fx til heste
myndiged = ged fra Myndien (græsk region)
at råspørge = at spørge meget kontant. Bruges fx i forbindelse med afhøring af kriminelle
tegnebøge = bøgetræ-art, specielt velegnet til fremstilling af blyanter
tråffes = konjunktiv præsens af træffes (gammel form)
underskuttet = når man endnu ikke har skuttet sig nok til at have fået varmen

Sunday, 21 August 2011

Danish Dynamite

EM-triumfen i 1992 er naturligvis det største, dansk fodbold har præsteret. Men jeg har samlet nogle andre højdepunkter fra nyere tid.

(I øvrigt har Dansk Boldspil-Union en glimrende søgebase på alle landskampe)

»En fullllldstænnndig vanvittig vinkel å' skyde fra, den dér!«

Fra dengang Laudrup kunne styre russerne (»han er altså ikk' mere end 20 år«), Lerby havde lov til at spille uden benskinner, og fodboldkommentatorer ― som her Svend Gehrs ― lød alvorlige. Det meste af tiden.

VM-kvalifikation i København, 5/6-85: Danmark-Sovjet 4:2 ― 1. halvleg


2. halvleg


Kortere sammendrag af begge halvlege, for de travle


»¡Estamos en México!«

VM-kvalifikation i Oslo, 16/10-85: Norge-Danmark 1:5 ― sammendrag


Antihelt Arnesen

Fra dengang enkelte hold stadig spillede fodbold i stedet for på resultattaktik (forklaring i det andet klips begyndelse), liberoer ikke var mere specialister end at de turde gå med frem, og enkelte spillere stadig viste sportsånd. Selv når det var for sent.

VM i Querétaro, 13/6-86: Danmark-Vesttyskland 2:0 ― sammendrag med langsomme gengivelser


Sammendrag med kommentarer før og efter


Uden kommentarer

OL-/ungdomslandsholdet kan også. Desværre rakte det ikke til kvalifikation pga. en slem skrivebordsfejl i Dansk Boldspil-Union.

OL-kvalifikation i Aalborg, 10/6-87: Danmark-Rumænien 8:0 ― Danmarks mål uden kommentarer


Syv mål af syv forskellige spillere

Nogle år senere blev Danmark europamester. Det tog noget længere tid, før grækerne præsterede det samme...

VM-kvalifikation i København, 17/5-89: Danmark-Grækenland 7:1 ― Danmarks mål


»Dinamarca estaba jugando su mejor partido internacional desde que ganar el campeonato europeo seis años antes...«

Piter Muler, Braian Laudrup, Ebe Sán y Tómas Élbe...

VM i Saint-Denis, 28/6-98: Nigeria-Danmark 1:4 ― Danmarks mål med kommentar på spansk


»Og der' mål. Der' kasse. Simpelthen.«

En mindre betydende, men ikke mindre flot og i øvrigt historisk sejr, som jeg faktisk havde glemt, over verdens bedst betalte spillere ― fra en tid med nærmest intetsigende kommentarer.

Træningskamp i København, 17/8-5: Danmark-England 4:1 ― Danmarks mål


»Ja'm det jo dejligt!«
»Ja, det tæller altsammen, jo!«


Endnu et bevis på, at held kommer, når man søger det. Selv fulgte jeg kampen på en portugisisk kafe i portugiserkvarteret, jeg bor i. Fadostemning. Fantastisk.

VM-kvalifikation i Lisboa, 10/9-8: Portugal-Danmark 2:3 ― de sidste 10 minutter uden klip


Indsatsen, resultatet og sejren i Portugal mindede mig om en kamp mod Belgien, som jeg derfor vil runde af med, selvom den kronologisk ligger allerførst...

EM i Strasbourg, 19/6-84: Danmark-Belgien 3:2 ― målene, med engelsk kommentar


We are red, we are white
We're still Danish Dynamite!

Saturday, 20 August 2011

From the Mexico Trip archive — Previously Unreleased

I could tell about all I the things I haven’t found time to blog.

About Andres, the Plazuela Bastida market clothes seller. Who liked my worn-out green jeans and asked me for a price. Of course I gave them to him, along with a bunch of T-shirts, a small towel and a pair of shoes, which I all had thought of leaving in the hotel anyway. In return, I got his address and a photo of him and his beautiful 3-year old daughter. Father of five, forty years old. Andres of Oaxaca.

About the book fair, local style. A poster with a reading grasshopper. A simple entrance portal. Stalls with stacks and shelves of books. Cubes for storage and for meeting rooms and relaxation, in straightforward red, yellow, blue and green. Paul Auster and Siri Somethingnordicsounding doing readings at the theatre, for the wannabeseens. Frankfurt go home. Why make it elaborate when you can make it simple. 28th Oaxaca Book Fair.

About the coffee place, called Xiguila, in the lovely neighbourhood Jalatlaco. Not just the organic coffee shop I thought it was but the best eatery I experienced in Oaxaca. Last meal there, best place. Xiguila in Jalatlaco.

About Dionisio, the artist, just next door to the coffee place. Sitting around his sand painting of skulls, a candle in each corner, and surrounded by skulls painted on the wall. Drinking mezcal and beer and eating typical Day Of The Dead food and drinking more mezcal and more beer. And admiring his art, the diversity of his artistic talent. Dionisio Martínez, artist, Jalatlaco.

About Etla. The parades of people in amazingly elaborate costumes, political or otherwise satirical statements, those clad in hundreds of mirrors, dancing on the plaza in front of San Agustín Etla’s church, then parading and dancing in people's gardens. All night. Dancing. Celebrating death. Etla, outside Oaxaca.

About folk metal. A genre mixing heavy metal with, well, folk. Got to know it from my roommate at the Reality Tour. Found out i already knew a group — Closterkeller singing in Polish ― playing that sort of thing, just didn’t know it was called like that. Dalriada, Eluveitie, Arkona. Folk metal.

About icebreaking. ‘Write up your best or worst or most hilarious travel experience in no more than 20 words, and then the others have to guess who wrote it’. And this, before anyone knew each other at the travel writers’ boot camp. My contribution, only one I could fit into twenty words:
18 bears catching salmon, grabbing into the water, waiting for them to jump, or stealing other bears’ catch. Katmai, Alaska.
Most thought the drinking stories or the Asia ones were me. It did break the ice.

About Monte Albán. A pre-Hispanic city. Its pyramids, its sacred places, its enormous squares, its ball games, its museum and souvenir shop. Finally a decent selection of postcards, and Frida Kahlo and Diego Rivera as paper dolls. Best of all, an answer to the question why the steps on the pyramids are so high when the inhabitants were so small ― explanation: Because the summit of the pyramids as a religious place had to demand an effort to reach. Whereas we, in our civilisation, try to think practical. I buy that. Monte Albán, and the lesser Mitla, archeological sites outside Oaxaca.

About weaving. Teotitlán del Valle, weavers’ village. A visit to José Buenaventura, weaver using natural dyes for all of his carpets and other works, except for purple and turquoise, which you cannot get from plants or insects like the other colours. Weavers’ village, Teotitlán outside Oaxaca.

New word: casanueces = nutcracker

Quote: ‘Del rayo te escaparás, pero de la raya no.’
(Recopilación de Elodia Miranda Santiago)

©2008/2011 Bjørn Clasen

Friday, 19 August 2011

Eins meiner Lieblingslogos


Das Logo der Kölner Zoo ist einfach genial. Beim ersten Blick einfach ein Elefant. Dann entdeckt man zwei weitere Tiere, die die Silhouette des Elefanten ausmachen — zusammen mit dem Wahrzeichen der Stadt Köln schlechthin, er Kölner Dom.

So einfach geht das. Genial. Einfach genial.

Thursday, 18 August 2011

Gensyn med “Er DU Tintinolog?”

Nettet er ny nyttigt. Jeg har nu opdateret en milepæl fra min fortid — som er god reklame for, hvad jeg kunne (og stadig kan)…

Bogen kan i øvrigt stadig fås hos fx Faraos Cigarer i København. Og jeg signerer den gerne ved lejlighed.

Wednesday, 17 August 2011

What shall… we use… to fill… the empty… spaces…

That’s what Pink Floyd sang three decades ago on legendary ‘The Wall’.

Three years ago, I attended a statistics trade fair in Lisbon. One stand remained like this:


…kinda ironic when you see the name above. Looks like they really do need to populate Minnesota. Or maybe the representatives were so amazed by the Portuguese weather as opposed to cold Minnesota that they simply found better things to do, out in town.

Another stand, just as unfull, maybe remained like that for almost the opposite reason. Luxembourg is rich, at least in official GNP terms. So why bother manning a stand to study income? I mean, they know how to generate one. Or they didn’t particularly need to increase it, what with being rich and all.


Enough fair. Fair enough.

Monday, 8 August 2011

Huskedigt II

se Huskedigt I

Uden Titel
af Bjørn Clasen

Delaware
Nina, min ven i Laos’, to kroer
Penge på gulvet. Kaffe
Bacardi 2 Go
Slem hangover igen
Kopieres, smøres ud

Pia bryder isen
En minutafgørelse i reklamationsparlamentet
Need war, Peter?
Amøbe!
Wild cow!

Alarm! Strand — undergrund!
Åbn fløjteparaden!
Alpha 101
90125
Forsigtig hedning roser fjernsynet
Danmark, gå og gø

Meine FC-Wunschelf

Meine FC-Wunschelf