Saturday, 13 January 2007

Spild af penge at producere nye penge

Danmarks Nationalbank har besluttet at designe, fremstille og udsende en helt ny serie af pengesedler fra 2009 til 2013. På mig virker beslutningen som et spild af skattekroner.

For det første er det et spørgsmål om tid, før de stemmeberettigede danskere skal til urnerne for at sige ja eller nej til at indføre euroen som officiel valuta. I praksis følger den danske krone jo alligevel euroen yderst tæt, så det handler om, hvorvidt landets indbyggere også vil have den mellem hænderne og på deres konti i stedet for fortsat at skulle miste penge på at veksle, når de rejser til udlandet eller overfører penge dertil.

Det handler også om, hvorvidt Danmark vil have bare en smule indflydelse på pengepolitikken i det samarbejde, landet har valgt at være medlem af, eller foretrækker fortsat at være direkte dikteret af beslutninger truffet af de med-medlemmer, der har valgt at indføre €uroen.

For det andet kommer motiverne på de kommende danske sedler til at have samme grundtema som... eurosedlerne. Og endda med samme bagvedliggende filosofi.

Fra Nationalbankens netsted:
»Temaet for den nye seddelserie bliver danske broer og landskaber nær broerne eller detaljer fra disse landskaber. Temaet afspejler, at Danmark er et land omgivet af vand med broer, der binder danskerne sammen. Følgende broer er valgt:

• Den gamle Lillebæltsbro
• Knippelsbro
• Dronning Alexandrines bro
• Sallingsundbroen
• Storebæltsbroen


Broerne er valgt på baggrund af deres arkitektoniske forskellighed, og at de geografisk repræsenterer forskellige dele af Danmark.«

Fra Den Europæiske Centralbanks netsted:
»På sedlernes bagside er der afbildet broer, der symboliserer kommunikationen mellem de europæiske folk og mellem Europa og resten af verden.«
og videre:
»[Broerne] er eksempler på en arkitektonisk stilart eller en periode i Europas historie. Hvis motiverne havde været eksisterende broer, ville den pågældende seddel blive forbundet med det land, hvor broen befandt sig. Broer, der ligner broerne på eurosedlerne, findes mange steder i Europa.«

Skatteborgernes penge må kunne bruges på noget bedre end at producere penge, der måske aldrig kommer i omløb!

Argumentet om, at kronen giver nationalfølelse, køber jeg ikke. Nationalfølelse kan knyttes fx til Dannebrog ― men på mig virker det nærmest blasfemisk at knytte den til noget så koldt som penge. Der er vel heller ingen, der får hjertebanken ved synet af et Dankort, medmindre det er fordi det er enten meget meget tomt eller netop fyldt op til bugnegrænsen. Og portrættet af dronningen kommer de færreste vist til at savne, når man ser på den seneste møntserie. Og hvis de gør, er den ene side af euromønterne jo stadig landets egen.

Desuden blev kronen ikke indført før sidst i forrige århundrede... som del af en møntunion (!) med bl.a. et land, som vi nu har bro over til. En bro, som tilsyneladende ikke er national nok til at komme på pengesedlerne. Men i dens officielle navn mangler der jo også et 'e'. Som i euro.

Bjørn Clasen

Se i øvrigt Eurodiffusie, hvor du kan indføre, hvor mange euromønter, du har fra hvert land.

No comments: