Saturday, 23 January 2010

Kongelig privilegeret (eller privilegeret kongelig)

Også på det sproglige område har det danske kongehus i århundreder nyt særlige privilegier. Det viser nedenstående spørgsmål til og svar fra Udenrigsministeriet angående skrivemåden på ambassadeskilte (og øl).

Mit spørgsmål

For nylig var jeg i byen Gdańsk i det nordlige Polen, og lagde tilfældigvis mærke til, at Danmark har et konsulat i byens hovedgade. Hvad jeg også lagde mærke til, var stavemåden på det officielle skilt (det ovale, røde med rigsvåbnet, som man også ser det på ambassader) — her stod nemlig »KONGELIG DANSK KONSULAT«.

Er dette ikke en fejl? Da »konsulat« er et intetkønsord, ville jeg mene, der skulle stå »KONGELIGT DANSK KONSULAT« på sådanne officielle skilte. Jeg har diskuteret det med flere sprogkyndige bekendte, og samlet er der tvivl; måske der er en særlig regel for ordet »kongelig«, at det i dette tilfælde fx ikke er et egentligt tillægsord, men en slags sammensætning med ordet »dansk«?

Svar fra Udenrigsministeriet

I forbindelse med Udenrigsministeriets overvejelser af dit spørgsmål […], har vi konstateret, at der ikke er tale om en fejl, men om en ældre form, som også findes i fx ”Kongelig dansk Gesandtskab”. Som forklaring på fænomenet har bl.a. været peget på den udtalemæssige lighed mellem –t og d- i hhv. kongeligt og dansk, som udtales på samme sted i munden, hvorved der opstår en tilbøjelighed til at ”trække de to lyd sammen”, sådan at den ene, altså –t i ”kongeligt”, forsvinder. Vi har dog ikke villet svare uden at forhøre os hos Dansk Sprognævn, som [forklarer fænomenet] som en ældre form, hvor ”kongelig” optræder ubestemt, muligvis understøttet af en tryksvag udtale, jf. […] ”LEVERANDØR TIL DET KONGELIG DANSKE HOF”.

No comments: