Thursday, 10 April 2008

Objektivitet er et ideal ― og en illusion

»Det er en illusion at tro, at man kan […] opleve […] uden »briller«, uden et vist (be)redskab. Alt, hvad vi oplever, bærer præg af den indstilling (ideologi, bevidsthed), som vi har tilegnet og er i færd med at tilegne os. Det er idealistisk (og efterstræbelsesværdigt) at forsøge at være objektiv, men det er utopi at bilde sig ind at være det! Derfor er det mere ærligt at gøre sig sin indstilling klar, at være sig bevidst, hvilken nøgle eller metode man »læser« med ― frem for at lade som om man er »neutral«. Og man vil da opdage, at når man erkender den valgte metode, bliver man samtidig i langt højere grad i stand til at forholde sig kritisk til den! At vælge metode bevidst vil sige: at gøre sig klart hvilket sæt spørgsmål, man stiller […] ― og den anvendte metode afgør så, hvilke svar der kan gives.«

Carsten Høgh
i »Dansk på seminariet ― »Rødhætte« som metodeeksempel«, Kursiv 2/1982

Artiklen handler om, hvordan folkeeventyr og andre tekster (kan) læses og fortolkes, men jeg synes, at ovenstående er universelt gældende for al information, vi modtager.

Fremhævelsen er min egen.

No comments: