Saturday, 5 April 2008

Definition af papfamiliemedlemmer

Jeg har altid betragtet betegnelserne »papmor«, »papfar« osv. som ― om jeg så må sige ― familiære udtryk uden "officiel gyldighed". Men for nylig modtog jeg en forsikringspolice, hvori begreberne til min store overraskelse er brugt og defineret (stave- og grammatiske fejl skyldes nøjagtig afskrift fra policen):

»* papbørn, børn, som ikke er forsikredes biologiske børn, men hvor forsikrede er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en af de biologiske forældre.
* papforældre, personer, som ikke er forsikredes biologiske forældre, men er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en af de biologisk forældre.
* papsøskende, personer, som ikke er en biologisk søskende, men som forsikrede lever eller har levet med i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed.«

Man kan altså miste sin status som papbarn eller parforælder, men ikke som papsøster eller -bror, når blot man har boet sammen i et år.

No comments: