Wednesday, 16 April 2008

Demokrati betyder ikke nødvendigvis, at folket kan bestemme

I Danmark kan man erklæres »uværdig til at være folkevalgt politiker«.

Interessant og skræmmende. Det betyder i praksis, at nogle få af "myndighederne" dertil udpegede mennesker, nemlig Valgbarhedsnævnet, kan underkende en beslutning, som vælgerne har taget.

No comments: