Thursday, 14 June 2007

Bureaukrati er åbenbart ens overalt i verden

»En offentlig embedsmand må fra sin første dag på kontoret forstå, at ethvert tilløb til initiativ bliver enden på hans karriere, for han er der ikke for at gøre sig fortjent til noget, men for værdigt at nå sit eget niveau af inkompetence. Formålet med at flytte papirer med mærker og stempler fra et sted til et andet er ikke at løse problemer, men at blokere for løsninger. Hvis problemerne blev løst, ville bureaukratiet miste sin magt og mange ærlige mennesker stå uden job; hvis de tværtimod bliver værre, øger staten budgettet, ansætter flere folk og formindsker således arbejdsløsheden, og så er alle glade.«
Isabel Allende
i sine erindringer

No comments: