Sunday, 17 April 2005

Den nyuppfunna essensen Eroticin

Hvilken overraskelse! Jeg måtte jo lige se, om jeg kunne finde noget om Daniel Helldén, når nu jeg har lagt flere af hans tekster på min blog. Det viser sig, at han var en driftig herre, som komponerede meget mere end børnesange... blandt andet stykket 'Eroticin'...

»Framförallt har han komponerat och arrangerat för kör, men han har även skrivit många verk för blockflöjt samt åtskillig musik för barn. Dessutom finns på verklistan bl a en Klarinettkvintett, en Sonatin för stråktrio och ett större verk för piano: 12 Klaverstudier över ett tema av Anton Webern. En särställning intar “Eroticin“, (“en liten estradopera“ av Alf Henrikson) , beställd av Akademiska Kören i Göteborg (1984). Här avslöjas byråingenjörers, direktörers och ministrars egennytta och egoism, när de tar ställning till den nyuppfunna essensen “eroticin“.«

Kilde: Biografi på Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrås netsted.

No comments: