Tuesday, 28 September 2004

Latterlig logik — Ridiculous reasoning

»I takt med at kvinder bliver bedre uddannet og tjener flere penge end mænd, vil de få sværere og sværere ved at finde en partner. Statistikken viser nemlig fortsat, at kvinder oftest finder sammen med en mand, der tjener flere penge.«
fra artikel i Politiken.dk 27/9-4, af Rasmus Bøgeskov Larsen

'With their increasing level of education and income compared to men's, it will be more and more difficult for women to find a partner. For statistics still tell that women mostly get together with a man who earns more money.'
from an article in Politiken.dk 27/9-4, by Rasmus Bøgeskov Larsen

No comments: