Tuesday, 22 May 2007

Tadeja's strong poems

English translation below each of the two poems. The original language is Slovene. 'Krik' was recited by Urška at the preliminary 'Dream 2007' show in Sandweiler (Luxembourg) on 20 and 21 April. I will let them stand in their own right.

Pridi
Pridi. Pridi in spusti se
z mano v neskončne
globine.
Na dno oceana.
Tam bova kapljici.
Solzi trpljenja
in žalosti, nesreče
veselja in smeha
solzi življenja.
Z roko v roki
ko val naju odnese
stran od obale
stran od ljudi.
Pridi, da se izgubiva v valovih,
v toplih globinah,
da se potopiva skupaj
s sončnim zahodom.
Pridi!
Morje šumi.

Come
Come. Come and descend
With me into the endless
Deepness.
To the bottom of the ocean.
There, we will be mere drops.
Tears of pain and suffering
And sadness, unhappiness,
Of joy and laughter,
Tears of life.
Hand in hand
Dragged by the billows
Away from the coast
Away from the world.
Come, let’s get lost in the waves,
Into the warm depths,
Let’s dive together
With the sunset.
Come!
The sound of the ocean.

Krik
Šla bi ven in zavpila.
Zavpila bi tvoje ime
tako močno, da bi se
ob kriku spremenila
v sončni prah.
Le Bog in jaz bi ga slišala
in ti, daleč stran, bi vedel.
Ne moreš ubežati kriku
mojega hrepenenja
in nemir iz moje duše
bi se preselil vate.
Ti si kriv.
Tebi bodo sodili
zaradi mojega krika,
sonce, ljudje, drevesa, reke....
In nikoli, nikoli več
ne boš mogel ubežati
mojemu kriku.
Preganjal te bo
v najintimnejših trenutkih,
vedno bo tam.
In jaz s teboj
kot večni sodnik z razsodbo:
KRIV SI.

Scream
I want to scream out.
I want to scream out your name
So loud, that the scream
Would turn me into
Sundust.
Only God and me would hear it
And you, far away, you’d know.
You can’t escape the scream
Of my desperation
And my restless anxiety
Would capture your soul.
You’re to blame.
You will be judged
For my scream,
By the sun, the people, the trees, the rivers….
And never, ever will you
Be able to escape from
My scream.
It will hunt you down
Into the inmost recesses of your soul,
It will always be there.
And I will be there
Like an eternal judge with the verdict:
GUILTY.

No comments: