Thursday, 1 March 2007

Malt og malt imellem

Sjovt som ting kan hænge sammen:

Biobrændsel lavet på fx raps er på vej frem, og den øgede efterspørgsel gør det attraktivt for bønderne at dyrke raps.

På bekostning af malt. Derfor bliver der et mindre udbud af malt, hvorfor prisen på malt også stiger.

Og dermed på øl.

Det søger bryggerierne nu udlignet ved… at tilskynde til at udvikle biobrændsel baseret på malt, så alle dyrker malt og vi kan få vores øl billigere og køre bil (naturligvis ikke samtidig) uden at forurene.

Bjørn
baseret på artikel på Politiken.dk 26/2-7

No comments: