Monday, 11 July 2005

Diesel vs benzin

Mine to sidste biler (ud af foreløbig tre i alt) er/var dieselbiler. Derfor sker det ikke sjældent, at jeg diskuterer med andre bilejere, hvad der er det 'bedste'. Nedenstående er fra en faktabox fra en artikel på Politiken.dk.
Subscript i de kemiske formler er mine tilføjelser — Politiken har ikke gjort sig den umage at finde html-taggen, som ellers er både enkel og logisk: 'sub'. Hvad der dog, i hvert fald med mit kendskab til html, ikke lader til at være muligt på Blogger, er at beholde den samme linjeafstand efter en linje med subscript. Jeg undskylder derfor layoutet!
Hyperlinket til Miljøstyrelsens netsted er også min tilføjelse, ligesom trekløveret er fra samme.
Hvor meget forurener din bil?
Der er fordele og ulemper ved både benzinbiler og dieselbiler. Her følger en gennemgang af de forskellige bilers forurening.

Allerførst er det nødvendigt at skelne mellem to slags forureninger: Der er sundhedsskadelig forurening med f.eks. partikler og såkaldte NOx'er. Og der er er CO2-forurening, som går ud over atmosfæren og klimaet.

BENZINBILER forurener med NOx'er - eller kvælstofoxider, som det hedder med et andet ord. NOx'er har en række sundhedsskadelige effekter, men siden introduktionen og kravet om katalysatorer på motoren er udledningen kraftigt reduceret. I dag forurener en benzinbil stort set kun i den korte periode mellem motoren tændes og katalysatoren er varm.

Benzinbiler udleder på den anden side mere CO2- end dieselbilen, da den kører kortere på literen. Der er en direkte sammenhæng mellem, hvor langt biler kører på literen, og hvor meget de CO2-forurener.

DIESELBILER forurener fem gange så meget med NOx'er som benzinbiler og har desuden partikeludledning. Men hvor dieselbilen, som teknologien er i dag, er skidt for sundheden, så er den god for klimaet, fordi den kører længere på literen og derfor genererer mindre CO2.

Alt tyder på, at dieselbiler inden for ganske få år, som konsekvens af EU's endnu skrappere miljøkrav, vil få reduceret udledningen af NOx'er og partikler endnu mere.

VINDEREN er altså på kort sigt benzinbilen med cifrene 2-1. Den vinder på mindre sundhedsskadelig forurening, mens dieselbilen får et enkelt point for at udlede mindst CO2. På sigt vil dieselbilen imidlertid blive bedst.

Den endegyldige vinder skal gerne blive sundheden og klimaet - og det går, trods alt, den rigtige vej: Siden de første EU-miljøkrav blev indført i starten af 90'erne er bilforureningen reduceret med cirka 85 procent.

Kilde: Specialkonsulent Erik Iversen ansat ved Miljøstyrelsens Industri- og transportenhed.

No comments: