Wednesday, 12 August 2009

Overhørte idefolk — People with ideas are disregarded

»Eftersom offentlige institutioner og andre monopol-agtige foretagender sjældent oplever dybe finansielle kriser, selv ikke i krisetider, kan folk med gode idéer og kundefokus aldrig komme til orde dér.«
Mogens Nørgaard, direktør for it-firmaet Miracle A/S
i "Kendisser om det gode ved krisen" på epn.dk

'As public institutions and other monopoly-like enterprises rarely experience deep financial crises, not even in times of crisis, people with good ideas and customer focus are never heard.'
Mogens Nørgaard, Director for the IT company Miracle A/S
in the article "Kendisser om det gode ved krisen" ('Celebrities on what's good about the crisis') on epn.dk

No comments: