Saturday, 13 December 2008

Act!

'Doubt, of whatever kind, can be ended by Action alone.'

»Tvivl af enhver art kan kun bringes til ophør gennem handling.«


Thomas Carlyle

No comments: